In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. TKP houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  • TKP verwerkt uw persoonsgegevens (voor- en achternaam, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, adres, IBAN) doordat u gebruik maakt van onze diensten.
  • TKP heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • TKP verwerkt uw persoonsgegevens voor onze ledenadministratie, het versturen van onze nieuwsbrief en om uw te kunnen e-mailen of bellen betreft onze diensten of wijzigingen hiervan.
  • TKP deelt uw persoonsgegevens met derden, die uw gegevens verwerken in opdracht van TKP. Rabobank is onze bank, zij ontvangen incasso-opdrachten om de contributie te kunnen incasseren. Het IBAN wordt door hen verwerkt. Karreman Gerechtsdeurwaarders en Juristen verzorgt de incassodiensten voor TKP. Indien er een betalingsachterstand ontstaat dragen wij de betaling over aan hen, zij ontvangen in dit geval uw persoonsgegevens.
  • Een verzoek tot inzage of correctie van uw persoonsgegevens kunt u mailen naar administratie@timkoldenhof.nl.
  • TKP maakt video-opnames voor beveiligingsdoeleinden om haar eigendommen, haar medewerkers en haar bezoekers te beschermen en erop toe te zien dat huisregels worden nageleefd.