Er zijn twee vormen mogelijk in ons workshop aanbod, namelijk productgericht of procesgericht werken.

In een productgerichte workshop werk je naar een eindresultaat toe. In dans kan dit bijvoorbeeld een choreografie zijn, bij zang een lied en bij acteren een presentatie van de spelelementen die leerlingen hebben geleerd tijdens de workshop. In een productgerichte workshop staat doelgericht werken voorop. De docent en leerlingen werken samen voor een optimaal eindresultaat. De nadruk ligt in deze vorm op concentratie en prestatiegericht werken.

In een procesgerichte workshop ligt de focus binnen het proces op de ontwikkeling van leerlingen. In deze workshop wordt er niet gewerkt aan een presentatie, maar werken de leerlingen en de docent samen om een dans, lied of theaterstuk te creëren. In een procesgerichte workshop staat de ruimte voor eigen inbreng voorop. Er is ruimte om eigen creativiteit te ontwikkelen en vervolgens in de praktijk te brengen.

Basisonderwijs
Voor het basisonderwijs is er een lesaanbod ontwikkeld dat kan worden aangepast aan alle leeftijden binnen de leeftijdscategorie 4 t/m 12 jaar. De docent zal in de voorbereiding rekening houden met de leeftijden en ervaring van de kinderen.

Het is mogelijk om alle workshops aan te passen aan een speciaal thema dat door de school is gewenst. De workshops kunnen worden gegeven in de periode van september t/m juli op school of in onze studio in Apeldoorn. De ruimte op school moet beschikken over genoeg bewegingsruimte voor de docent en de leerlingen. Wij geven graag persoonlijke aandacht en daarom kan het maximum aantal leerlingen verschillen per workshop. Bij een dans en zang workshop is het maximum aantal 30 leerlingen, mits er genoeg ruimte is. Bij een workshop camera acteren geven wij graag persoonlijk advies.

Nieuw! “Project 75 jaar bevrijding”

Dit jaar herdenken we het beëindigen vande Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden.
In het kader van cultuureducatie hebben wij voor het basisonderwijs een project ontwikkeld voor de hele school. We gaan met elkaar dansen, zingen en acteren aan de hand van het thema.
We focussen ons op spelenderwijs, maar vooral positief gericht werken. De opdrachten bestaan uit samenwerken en accepteren (als meningen anders zijn). Het is ook mogelijk om dit project op maat te maken. Meer weten?

Lees hier meer over het project!