• TKP maakt foto-, video- en geluidsopnames van lessen, workshops, cursussen en optredens zowel binnen als buiten het pand, voor beveiligingsdoeleinden en als registratie van artistiek belang welke kunnen worden ingezet als ondersteunend lesmateriaal en voor PR-uitingen.
  • Het is leerlingen, ouders en bezoekers alleen toegestaan foto- en/of video-opnames te maken binnen het pand van TKP als deze voor huiselijke doeleinden zijn. Als je opnames wilt publiceren of verspreiden, op bijvoorbeeld social media, dan mag dit enkel en alleen als uitsluitend jijzelf of jouw minderjarige kind herkenbaar in beeld is.
  • Iedereen is verantwoordelijk voor zijn/haar eigendommen. Waardevolle spullen, zoals een mobiele telefoon, kan worden bewaard in de kluisjes in de kleedkamer.
  • Iedereen dient de kleedkamers en foyer netjes en opgeruimd achter te laten.
  • Schoenen die buiten worden gedragen, zijn niet toegestaan in de danszalen.
  • Eten is in de danszalen niet toegestaan.
  • In de danszalen mag drinken worden genuttigd uit een fles die je kunt afsluiten.
  • Leerlingen dienen zichzelf en anderen met respect, in de breedste zin van het woord, te behandelen.
  • TKP heeft het recht om in bepaalde situaties de leerling voor beperkte of onbeperkte tijd te schorsen, de toegang tot de accommodatie te ontzeggen en indien nodig, te verwijderen zonder teruggave van contributie. Dit geldt voor wangedrag en het niet opvolgen van de huisregels of instructies van de docent.
  • Verdovende middelen (en het handelen hierin) en het bezit van wapens zijn niet toegestaan.
  •  Bij diefstal, mishandeling of ongewenste intimiteiten wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.